Visste du at

Visste du at:

Forsikringsselskapene mottok skader på våtrom for 1 milliard kroner i 2012,
og det viser seg at bare ca. 20% ble innmeldt

Dette vil si at det totale skadeomfanget beløper seg til
svimlende 5 milliarder kroner

Feil materialvalg og feil valg av håndverker kan bli dyrt.
Vi anbefaler derfor at flisene bør levers fra Flisespesialisten

Gjør det billig, ved å gjøre det riktig!

images